مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سنجش از دور حرارتی و GISدر ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط های شهری(مورد مطالعه شهر تبریز)

سمیرا اسماعیلی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 23-1

چکیده
  با توسعه شهری نشینی و دخالت بی‌رویه انسان‌ها در محیط‌زیست، مقادیر زیادی از مساحت مناطق کشاورزی و جنگلی جای خود را به خانه‌ها، مناطق صنعتی و دیگر زیرساخت‌ها داده‌اند. یکی از آثار منفی صنعتی شدن، افزایش شدید دمای شهرها و ایجاد تفاوت دمایی بین نقاط شهری و مناطق اطراف شهرها گردیده است که این پدیده به‌عنوان جزیره حرارتی شناخته می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه تغییرات سالهای 1392 تا 1400 با استفاده از داده های ماهواره لندست8

مریم بیاتی خطیبی؛ یوسف امیریان

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 48-25

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15375

چکیده
  بررسی تغییرات کاربری اراضی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت منابع طبیعی و بازنگری در تغییرات محیطی است. با افزایش نیاز به تأمین مواد غذایی، رشد مناطق شهری و ملزومات زندگی بشر، تغییراتی در سطح زمین ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب تخریب اراضی و منابع موجود در آن گردد. این تغییرات، در اثر تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
روش‌های درونیابی نوین جهت تعیین بهترین روش برآورد توزیع مکانی بارش ، مطالعه موردی: چهار محال بختیاری

ندا موسوی کجاباد؛ امیر صدیقی سامان؛ مهدی مرادی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 68-49

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15373

چکیده
  یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب، برآورد توزیع بارندگی در مناطقی است که مقادیر بارندگی اندازه گیری نشده است. به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه های اندازه گیری باران، تخمین بارش در مناطق میان ایستگاه‌ها ضروری است. تخمین داده های نامعلوم در نقاط مختلف با استفاده از روش‌های درونیابی بر روی داده های اندازه گیری شده در محدوده مورد مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازروش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

فاطمه عدیمی عتیق

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 82-69

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15376

چکیده
  در طول زمان، الگوهای پوشش زمین و به تبع آن کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی می شوند و عامل انسانی می تواند بیشترین نقش را در این فرآیند ایفا نماید. همواره، دانشمندان تلاش نموده اند تا عوامل مسبب تغییرات کاربری اراضی و تاثیرات محیطی مربوطه را شناسایی نمایند. در دهه های گذشته به همین منظور، محققان مشاهدات مختلف و جمع آوری شده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
پیش بینی وقوع بیماری زنگ نوار گندم با استفاده از مطالعه سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل-2 : مطالعه موردی نینگ یانگ چین

سیدحمیدرضا میرنعمتی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 105-83

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15455

چکیده
  زنگ نوار گندم تأثیر شدیدی بر عملکرد و کیفیت گندم دارد. یک روش پیش‌بینی مؤثر برای امنیت غذایی ضروری است. در این مطالعه، ابتدا، شاخص های پوشش گیاهی بهینه مربوط به تنش زنگ نوار به عنوان ویژگی‌های کاندید برای پیش‌بینی بیماری از تصاویر سری زمانی 2Sentinel- استخراج می‌شوند. سپس، ترکیبات VI بهینه با استفاده از انتخاب متوالی رو به جلو (SFS) انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌های تجربی با استفاده از مفاهیم شبکه‌های پیچیده

لیلا نقی‌پور؛ محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ ابوالفضل قنبری

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 126-107

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15456

چکیده
  ساخت شبکه‌ روش قابل قبولی برای درک بهتر رفتار سیستم پیچیده می‌باشد، که ضمن آشکارسازی الگوی دینامیک جمعی برای درک اندرکنش فیزیکی در سیستم دینامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت برای مطالعه‌ی طیف گسترده‌ای از سیستم‌های طبیعی و مصنوعی تعیین اتصالات عملکردی با استفاده از معیاره‌های همبستگی و علیتی از اهمیت زیادی برخوردار ...  بیشتر