مجله علمی کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی به انتشار مقالاتی در زمینه های مختلف جغرافیایی می پردازد که از روشها و تکنیکهای پردازش تصاویر ماهواره ای و یا تحلیلهای مکان مبنا برای توصیف دستاوردهای خود استفاده کرده باشد. لذا زمینه پذیرش مقالات این مجله کلیه علوم زمین را در برمی گیرد. این مجله سعی دارد با داوریهای سریع و منصفانه دستاوردهای پژوهشی محققان علوم محیطی را منتشر نماید.

 

  • دسته بندی موضوعی: علوم محیطی و علوم جغرافیایی، سنجش از دور
  • میانگین زمان داوری : 2 ماه
  • زبان نشریه: فارسی و انگلیسی (در حال حاضر چکیده انگلیسی)
  • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
  • سیاست داوری: بدون نام دو سویه 
  • هزینه انتشار : ندارد

 

 

 نشریه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. 

نشریه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی از سامانه مشابه یاب سمیم نور  https://www.samimnoor.ir/view/fa/default  استفاده می نماید.

نشریه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دانشگاه تبریز، نشریه ای علمی با دسترسی باز و رایگان است.

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons:BY-NC می باشد.