نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی اولین و تنها نشریه تخصصی  دانشگاه تبریز در زمینه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس)  میباشد که تحت نظر گروه علمی سنجش از دور و جی آی اس دانشگاه تبریز راه اندازی شده  است. هدف کوتاه مدت این نشریه، فراهم نمودن محیطی به منظور نشر تازه ترین یافته های تحقیقاتی در زمینه کاربردهای فناوری سنجش از دور و جی آی اس در علوم محیطی به منظور گسترش و ارتقای پژوهش، رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه علوم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربردهای محیطی آنها و کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران این زمینه‌ها در داخل کشورمیباشد. نشریه دو زبانه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دانشگاه تبریزدر گام نخست پذیرای مقالات فارسی خواهد بود و در ادامه با چاپ مقالات به صورت فارسی و انگلیسی در رسیدن به استراتژی بلندمدت خود تلاش خواهد نمود. استفاده از دانش متخصصان داخلی و ایجاد محیطی تعاملی به منظور همکاری های بین المللی متخصصان این حوزه در راستای شناسایی و معرفی هر چه بیشتر قابلیت های سنجش از دور و جی آی اس در سطح ملی و بین المللی از اهداف درازمدت این نشریه میباشد.

 

**************************************************************

مجلۀ علمی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی

از سال 1401 دارای مجوز انتشار رسانه غیر برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد