نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تبریز

چکیده

با توسعه شهری نشینی و دخالت بی‌رویه انسان‌ها در محیط‌زیست، مقادیر زیادی از مساحت مناطق کشاورزی و جنگلی جای خود را به خانه‌ها، مناطق صنعتی و دیگر زیرساخت‌ها داده‌اند. یکی از آثار منفی صنعتی شدن، افزایش شدید دمای شهرها و ایجاد تفاوت دمایی بین نقاط شهری و مناطق اطراف شهرها گردیده است که این پدیده به‌عنوان جزیره حرارتی شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش برآورد دمای سطح زمین و بررسی آثار شهرنشینی بر روی حرارت سطح زمین در شهر تبریز می‌باشد ک برای این هدف، از داده‌های ماهواره‌ای و سنجش از راه دور به دلیل پوشش وسیعی که دارند؛ استفاده‌شده است. در این روش با استفاده از اطلاعات یک باند حرارتی(ماهواره لند ست ۸) دمای سطح زمین محاسبه گردیده است و پس از انطباق با نقشه ی کاربری اراضی، دمای کاربری‌های مختلف شهر تبریز برآورد شده است. نتایج پژوهش می‌دهد که بین تغییرات مکانی-زمانی شهرها(ازجمله تغییر کاربری‌ها و کاهش توده پوشش گیاهی) در شهر تبریز و افزایش دمای سطح زمین ارتباط مستقیمی وجود دارد و تصاویر ماهواره‌ای(سنجش از راه دور) ابزار بسیار مناسبی در جهت ارزیابی حرارت و دمای سطح زمین می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the application of thermal remote sensing and GIS in the assessment of the spatial distribution of land surface temperature in urban environments(The case of study of Tabriz city)

نویسنده [English]

  • Samira Esmaeeli

Remote sensing,tabriz univeraity,tabriz,iran

چکیده [English]

With the development of urbanization and excessive interference of humans in the environment, large amounts of agricultural and forest areas have been replaced by houses, industrial areas, and other infrastructures. One of the negative effects of industrialization is the sharp increase in the temperature of cities and the creation of temperature differences between urban areas and the surrounding areas, which is known as the heat island. The main goal of this research is to estimate the temperature of the earth''s surface and investigate the effects of urbanization on the temperature of the earth''s surface in the city of Tabriz. For this purpose, satellite data and remote sensing because of their wide coverage; are Used. In this method, the temperature of the earth''s surface has been calculated using the information of a thermal band (Landsat 8 satellite) and after conforming to the land use map, the temperature of different uses of Tabriz city has been estimated. The results of the research show that there is a direct relationship between the spatial-temporal changes in the cities (including the change in land use and the reduction of vegetation mass) in the city of Tabriz and the increase in the temperature of the earth''s surface, and satellite images (remote sensing) are a very suitable tool for evaluating heat and temperature. They are the surface of the earth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LST
  • ENVI
  • Landsat 8
  • Land use