مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- ارزیابی مقایسه ای الگوریتم های محاسبه شیب زمین با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی

محمد فتحی حسین آبادی؛ قاسم خسروی

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 16-1

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.53680.1028

چکیده
  مدل ارتفاعی رقومی (DEM) در پردازش‌های مختلف علوم زمین به عنوان یکی از منابع اصلی مطالعات بکارگرفته شده است. عامل شیب متوسط یک منطقه یکی از خصوصیات اساسی و فیزیکی مهم بوده و محاسبه و تعیین این عامل در تمامی طرح‌های مرتبط با علوم زمین ضروری است. از این رو در این پژوهش به منظور ارزیابی الگوریتم‌های شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری‌اراضی و پوشش زمین با استفاده از تکنیکهای سنجش از راه دور و GIS

حمدالله جاویده؛ عاطفه تاج‌آبادی؛ مصطفی کابلی‌زاده

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 36-17

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15836

چکیده
  مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع در سال­های گذشته و امکان­سنجی و پیش­بینی این تغییرات در سال­های آینده می­تواند در برنامه­ریزی و استفاده بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیراصولی گام مهمی باشد. هدف این مطالعه ارزیابی و پیش­بینی تغیرات کاربری اراضی و پوشش زمین  شهرستان اهواز است. برای رسیدن به اهداف مطالعه داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات کاربری اراضی در اثر رشد شهری و تأثیر آن بر الگوی حرارتی با استفاده از تکنیک-های سنجش از دور مطالعه موردی شهر تبریز

هاشم رستم زاده؛ عثمان صوفی بوبکران؛ خلیل ولیزاده کامران

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 56-37

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.15837

چکیده
  در جهان امروز رابطه جامعه انسانی و محیط طبیعی تحت تأثیر پدیده شهرنشینی و توسعه شهری قرار گرفته است. پدیده­ایی که دارای خصلت جهانی و کلی بوده و دائماً رو به افزایش می­باشد. شهرنشینی و توسعه شهری را بدون شک، یکی از جنبه­های ویژه در تمدن جدید می­دانند رشد فیزیکی شهرها می­تواند پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی بدنبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان‌یابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهر ایلام

سارا نرگسی؛ مریم بیاتی خطیبی

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 79-57

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.15838

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مکان­یابی سایت­های دفع پسماندهای ساختمانی شهر ایلام می­باشد. شناسایی سایت­های بهینه به منظور دفع پسماندهای ساختمانی یکی از گام­های اساسی در زمینه مدیریت پسماندهای شهری محسوب می­گردد.در این مقاله با هدف شناسایی محل مناسب دفع نخاله های ساختمانی از روش سلسله مراتبی استفاده شده است  .در پژوهش حاضر فرایند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در جاده مهاباد سردشت

جواد سدیدی؛ رضا مالکی

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 100-81

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15839

چکیده
  در تحقیق حاضر به ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در محدوده مهاباد تا سردشت با کاربرد مدل‌های تحلیلی مختلف از قبیل ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک پرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی و کاربرد مقایسه‌ای صحت الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر نیروگاه زمین گرمایی در پوشش گیاهی مناطق اطراف سایت با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: نیروگاه زمین گرمایی مشکین‌شهر

جعفر جعفرزاده

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، صفحه 117-101

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.15840

چکیده
  زندگی و توسعه جوامع انسانی مستلزم تولید و مصرف انرژی است، لزوم توجه به محیطزیست و فناپذیر بودن منابع فسیلی جهت تولید انرژی، توجه بشر را به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی معطوف کرده است. انرژی­های نو از آن جهت اهمیت دارند که جایگزین مناسبی برای سوخت­های فسیلی می­باشند. سوخت­های فسیلی باعث آلودگی­های زیست­محیطی و آب و هوایی ...  بیشتر