جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر چگونگی تغییرات کاربری اراضی شهری شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بین سالهای 2000-2020

حمید نورشی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ علی آذر

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1402، ، صفحه 76-56

https://doi.org/10.22034/rsgi.2024.59659.1059

چکیده
  در طول دو دهه گذشته، گسترش شهرتبریز ‏به مناطق اطراف، باعث تخریب منابع و مشکلات زیست‌محیطی از جمله اختلال در تعادل اکولوژیکی، افزایش هزینه‌های خدماتی، ساخت زمین‌های نامناسب، تشدید آلودگی هوا، و عدم توجه به بافت‌های فرسوده موجود و رونده‌ای در حال پیشرفت قبلی، کاهش کیفیت زیست‌محیطی شده‌است. هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل تغییرات ...  بیشتر

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
پیش بینی وقوع بیماری زنگ نوار گندم با استفاده از مطالعه سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل-2 : مطالعه موردی نینگ یانگ چین

سیدحمیدرضا میرنعمتی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 105-83

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15455

چکیده
  زنگ نوار گندم تأثیر شدیدی بر عملکرد و کیفیت گندم دارد. یک روش پیش‌بینی مؤثر برای امنیت غذایی ضروری است. در این مطالعه، ابتدا، شاخص های پوشش گیاهی بهینه مربوط به تنش زنگ نوار به عنوان ویژگی‌های کاندید برای پیش‌بینی بیماری از تصاویر سری زمانی 2Sentinel- استخراج می‌شوند. سپس، ترکیبات VI بهینه با استفاده از انتخاب متوالی رو به جلو (SFS) انتخاب ...  بیشتر