سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
مطالعه تغییرات هیدرولوژیکی هورامان در دو دهه گذشته با استفاده از گرانی سنجی ماهواره ای و مدلهای هیدروکلیماتولوژیکی

ایوب مرادی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1401، ، صفحه 26-1

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.52602.1019

چکیده
  گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی تاثیرات قابل‌ملاحظه‌ای را بر خاورمیانه گذاشته است، اما شدت تاثیرات در مناطق مختلف یکسان نیست. مطالعه تغییرات کمیِ آب بیشتر در مقیاسهای ملی و منطقه‌ای، اما کمتر در مقیاس محلی صورت گرفته است. در مطالعه پیش‌رو به تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی نوسانات آب در منطقه کوهستانی هورامان در غرب ایران، در دو دهه ...  بیشتر