بررسی تأثیر نیروگاه زمین گرمایی در پوشش گیاهی مناطق اطراف سایت با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: نیروگاه زمین گرمایی مشکین‌شهر

جعفر جعفرزاده

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، ، صفحه 117-101

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.15840

چکیده
  زندگی و توسعه جوامع انسانی مستلزم تولید و مصرف انرژی است، لزوم توجه به محیطزیست و فناپذیر بودن منابع فسیلی جهت تولید انرژی، توجه بشر را به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی معطوف کرده است. انرژی­های نو از آن جهت اهمیت دارند که جایگزین مناسبی برای سوخت­های فسیلی می­باشند. سوخت­های فسیلی باعث آلودگی­های زیست­محیطی و آب و هوایی ...  بیشتر